b2b@prokres.pl  61 662-66-7661 866-92-98666-021-660
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

1. Właścicielem Hurtowej Platformy Zakupowej B2B jest firma Prokres Jarosław Łeszyk z siedzibą w Poznaniu ul. Lodowa 11. NIP: 7790026284

2. Platforma zakupowa www.prokres.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą , posiadających NIP , REGON  oraz wpis do ewidencji gospodarczaj lub KRS.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów firmie PROKRES na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

3. W celu dokonywania zakupów koniecznym jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie przesłanie na adres biuro@prokres.pl  dokumentów rejestrowych firmy tj. scanów dokumentów NIP, REGON i wpis do ewidencji gospodarczej.

4. Pełna aktywacja konta nastąpi po przydzieleniu loginu i hasła do serwisu, ustaleniu warunków rabatowych i odesłaniu informacji zwrotnej na podany podczas rejestracji adres mailowy.

5. Dostawy realizowanych zamówień wysyłamy spedycją na nasz koszt gdy wartość faktury zakupionego towaru przekracza 1000 zł netto. W przypadku dostaw o mniejszej wartości obciążamy klienta kosztami przesyłki w wysokości 15 zł netto za 1 karton do 31,5kg..

6. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 7 dni roboczych. W razie zaistniałych opóźnień klient będzie niezwłocznie o tym informowany.

7. Akceptowalne formy płatności to:

    - gotówka przy odbiorze towaru

    - przedpłata na konto podane na fakturze pro forma

    - kredyt kupiecki - w przypadku otrzymania go od sprzedawcy.

8. Reklamacje jakościowe i ilościowe należy zgłaszać maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki: e-mailem na adres prokres@prokres.pl lub faxem 61/6242636 przesyłając protokół reklamacyjny lub protokół braków. Przesyłkę należy sprawdzić przy odbiorze w obecności kuriera . Jeżeli nosi ona ślady uszkodzenia, należy otworzyć przesyłkę oraz sporządzić protokół uszkodzenia towaru i potwierdzić go przez kuriera. Zwrot towarów uszkodzonych odbywa się na zasadach ustalonych po zgłoszeniu.

9. Realizacja sprzedaży w hurtowni www.prokres.pl odbywa się wg powyższego Regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy produktów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie b2b.prokres.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych / RODO:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Hurtowej Platformy Zakupowej B2B jest Przedsiębiorstwo Handlowe PROKRES Jarosław Łeszyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Lodowa 11/U wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministerstwo Finansów pod nr NIP: 7790026284, (dalej: „Firma Prokres"). Dane kontaktowe: tel. 61 866 92 98, adres e-mail: prokres@prokres.pl. 

2.    Firma Prokres przetwarza dane osobowe w celach: 

(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na Hurtowej Platformie Zakupowej www.b2b.prokres.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Produktów w celu świadczenia usługi zakupu wybranych produktów, za pośrednictwem strony internetowej www.prokres.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Prokres -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Prokres – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Prokres – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą Prokres. 

5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy Prokres w celu obsługi Hurtowej Platformy Zakupowej B2B oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy Prokres,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3) Bank Pekao S.A.. -  podmiot świadczący usługi płatności.

7.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy Prokres z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.