b2b@prokres.pl  +48 (61) 662-66-76+48 (61) 866-92-9861 6614250
  Rejestracja     Logowanie

Polityka Prywatności - pełna treść

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Hurtowej Platformy Zakupowej B2B jest Przedsiębiorstwo PROKRES Jarosław Łeszyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Lodowa 11/U wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, (dalej: „Firma Prokres"). Dane kontaktowe: tel. 61 866 92 98, adres e-mail: prokres@prokres.pl. 

2.    Firma Prokres przetwarza dane osobowe w celach: 

(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na Hurtowej Platformie Zakupowej www.b2b.prokres.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Produktów w celu świadczenia usługi zakupu wybranych produktów, za pośrednictwem strony internetowej b2b.prokres.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Prokres -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Prokres – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Prokres – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą Prokres. 
4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy Prokres w celu obsługi Hurtowej Platformy Zakupowej B2B oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy Prokres,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3) Bank Pekao S.A.. -  podmiot świadczący usługi płatności.

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy Prokres z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.